Prace plastyczne

Prace plastyczne pod kierunkiem Pani mgr Haliny Rogali wykonały uczennice klasy pierwszej Technikum Architektury Krajobrazu:

Natalia Karkola

Kinga Szczecińska

Dominika Szymala

Emilia Wojtasik

Prace wykonano różnymi technikami: papieroplastyką, witraża, wyklejanką, szkice węglem, szkice ołówkiem, pastelą, odbijanie tiulem.