Historia


Męcka Wola położona jest nad rzeczką Trzebiczną, na wschodnim krańcu granic Sieradza, w bliskości malowniczego, dużego, kompleksu leśnego. Nazwę wsi możemy wytłumaczyć jako "wolę", postanowienie lokacji, właściciela, dziedzica pobliskiej Męki, która w źródłach występuje już od XII wieku, a tradycja łączy ja z czasami świętego Wojciecha. W połowie XIX wieku ród Siemiątkowskich herbu Jastrzębiec wzniósł, istniejący do dziś, okazały neoklasyczny dwór. To w tym zabytkowym pałacu mieści się nasza szkoła. 1 września 1972 roku w Męckiej Woli powstała Zasadnicza Szkoła Leśna. Organizatorem i pierwszym dyrektorem tej szkoły został inspektor obwodowy inż. Antoni Radowski. Od 1 września 1974 roku obowiązki dyrektora przejął inż. Józef Skowron. Od 01.09.1980 do 31.08.1997 funkcję dyrektora pełnił mgr inż. Zbigniew Włochacz, którego staraniem w roku 1993 został utworzony Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Męckiej Woli. W skład Zespołu wchodziły Zasadnicza Szkoła Leśna, Zasadnicza Szkoła Wielozawodową i Technikum Ochrony Środowiska. We wrześniu 1997 roku dyrektorem tej placówki została mgr inż. Alina Biernacka - Banaszak. Wrzesień 2002 roku przynosi zmianę nazwy szkoły , na: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Męckiej Woli. W skład Zespołu wchodzą: Technikum o kierunku: technik leśnik, technik ochrony środowiska , technik architektury krajobrazu ,  oraz Uzupełniające Technikum Leśne dla Dorosłych. W kwietniu 2007 szkole nadano imię, wybitnego przyrodnika i fotografika Włodzimierza Puchalskiego. .Od września 2008 r. został utworzony nowy kierunek technik budownictwa, a następnie technik geodeta. Wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego 2013/2014 dyrektorem szkoły został mgr Piotr Gutbier.